Get Adobe Flash player

Commissarissensearch

Commissarissensearch & Assessment

COMMISSARISSENSEARCH adviseert en ondersteunt Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij het zoek- en selectieproces. Door hun gezamenlijke ervaring van tientallen jaren in Executive Search en door hun gedegen vakkennis zijn zij in staat dit proces tot een succesvol einde te brengen.
Daarnaast adviseert COMMISSARISSENSEARCH Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij de beoordeling van de geschiktheid van directeuren op wie zij toezicht houden.

Corporate Governance, Wet Bestuur en Toezicht

Na de invoering in 2003 en actualisering in 2008 van de Code Tabaksblat voor Corporate Governance en de invoering begin 2013 van de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) is de noodzaak tot professionalisering van het commissariaat definitief aan de orde.

Groeiend aantal commissarissen en leden van Raden van Toezicht

De WBT legt het aantal commissariaten en toezichthoudende functies per persoon aan banden. De vijver waaruit organisaties hun toezichthouders halen wordt daarom groter. De organisaties die onder de wet vallen tellen zo’n 19.000 commissarissen en leden van Raden van Toezicht.
Door de wet komen enkele honderden plaatsen per jaar vrij. Tegelijkertijd staat de beloning, zeker in de publieke sector, onder druk. Dit betekent dat iemand vaker een hoofdfunctie zal hebben en dus minder beschikbaar is voor toezichthoudende functies.

Diversiteit toezichthouders

De toenemende wens om diversiteit richt zich op jongere en vrouwelijke toezichthouders. Het hebben van toezichthoudende ervaring is in deze groepen minder voor de hand liggend. Het beoordelen van de geschiktheid door COMMISSARISSENSEARCH is daardoor cruciaal. Het is niet meer een telefoontje van de ene commissaris van het “Old Boy’s Network” naar de andere.

Professionele aanpak

Het zijn of worden van Commissaris of lid van een Raad van Toezicht is bovendien een serieuze zaak geworden. Er zijn verschillende professionele opleidingen. Men gaat niet over één nacht ijs. Tegelijkertijd vereist het zoeken van Commissarissen en leden van Raden van Toezicht een steeds professionelere aanpak.
Met een simpel lijstje van bekende namen los je een commissarissensearch niet meer op. Het onderzoeken van geschiktheid in het licht van een zorgvuldig opgesteld profiel en de beschikbaarheid gegeven de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht oplegt alsmede de vereisten rondom diversiteit vragen deskundigheid en een relevant netwerk.

Advies over Profiel en Procesbegeleiding

Het opstellen van een adequaat profiel, procesbegeleiding, het benaderen van meer kandidaten tegelijk, zorgvuldige selectie en het in kaart brengen van de aanwezige competenties en beschikbaarheid, zijn hierbij cruciaal voor succes.

Contact

Bert van der Wijk
vanderwijk@commissarissensearch.nl

+31 654 37 29 30

Kantoor
info@commissarissensearch.nl

www.COMMISSARISSENSEARCH.nl