Get Adobe Flash player

Executive Coaching & Board Evaluation

Bert van der Wijk is als coach verbonden aan Quist Leading Humans, welke actief is op het terrein van executive coaching en board evaluation.

Quist Leading Humans is een team van gelouterde mensen uit het bedrijfsleven, die hun ervaring en wijsheid ter beschikking stellen:

  • Voor directeuren en professionals die -tijdelijk- ondersteuning nodig hebben op belangrijke momenten in hun carrière.
  • Voor Boards van bedrijven en instellingen die hun eigen functioneren willen evalueren.

Executive Coaching

Executive carrières verlopen niet volgens vaste patronen. De bovenkant van de arbeidsmarkt is ondoorzichtig, ontoegankelijk en vol voetangels en klemmen. Hoog gekwalificeerde en gelouterde professionals en managers uit bedrijfsleven en not-for-profit organisaties staan er vaak alleen voor als ze zichzelf, na vele jaren, plotseling in de markt moeten zetten.

Ga ik voor een executive rol in dezelfde of andere sector, maak ik een portefeuille aan activiteiten of word ik ondernemer?  Hoe doe je dat? Welke zijn de do’s en don’ts. Met andere woorden: wat doe je om top fit (fysiek en mentaal) een nieuwe start te maken.  Dit vraagt inzicht in je eigen kwaliteiten en het (opnieuw) vaststellen van je ambities.  En last but not least  doet  het een beroep op je creativiteit in veelal gewijzigde markt omstandigheden.  Wij helpen daarbij.

Board Evaluation

Toezichthouders liggen onder het vergrootglas van stakeholders,  pers en publieke opinie. Hoe kwijt je je van je verantwoordelijkheden, en hoe toon je aan dat je hebt gedaan wat er gedaan moest worden? De toezichthouder staat onder grote druk temidden van sterk veranderde opvattingen over ondernemingsbestuur en -toezicht.

Nieuwe maatschappelijke eisen en nieuwe wet- en regelgeving hebben de afgelopen jaren geleid tot professionalisering van het toezicht en van de toezichthouders. Deze professionalisering omvat ook de behoefte aan externe evaluatie, omdat deze de kwaliteit van het toezicht bevordert.

Bij een externe board evaluatie krijgen alle onderwerpen die relevant zijn voor goed ondernemingsbestuur nadrukkelijk aandacht: zowel rationele/kenniselementen als culturele en psychologische factoren komen aan bod. Hierbij is de ervaring dat het lastig is om op geloofwaardige wijze zelf het eigen functioneren te evalueren.: er is weinig ruimte voor de slager die zijn eigen vlees keurt.

Contact

Bert van der Wijk:
vanderwijk@bjwconsulting.nl

++31 654 37 29 30

www.quistleadinghumans.nl