Get Adobe Flash player

Executive Search

 

Waarom BJW Consulting

De Executive Search praktijk richt zich op bestuur en directie voor Bouw, Real Estate, Industrie en Dienstverlening.
Belangrijkste graadmeter is en blijft de succesvolle plaatsing, trackrecord. Wij streven er naar om een vertrouwenspositie op te bouwen met onze cliënten. Veel van onze opdrachtgevers geven aan dat onze werkwijze onderscheidend is en zijn al jaren verbonden aan ons bureau.

Werkwijze

Intake

Alvorens met de opdracht tot het traceren en introduceren van potentiële kandidaten voor de betreffende positie wordt begonnen, vinden uitgebreide gesprekken plaats met de opdrachtgever en, indien mogelijk, een aantal van de toekomstige collega’s.  De zorgvuldigheid en openheid bij deze gesprekken bepalen mede het succes van de opdracht.

Basisdocument

Deze gesprekken monden uit in een Basisdocument, met daarin de volgende elementen:

  • Situatieschets, waarin de markt, de onderneming, de cultuur van de organisatie en de organisatiestructuur worden weergegeven.
  • Positiebeschrijving, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder/directeur nauwkeurig worden omschreven. Ook zaken als hiërarchische en functionele verhoudingen komen hierin aan de orde.
  • Profielschets van de kandidaat, waarin wordt aangegeven aan welke voorwaarden inzake opleiding, ervaring en persoonlijke eigenschappen de kandidaat moet voldoen om de functie succesvol te kunnen uitoefenen.
  • Informatie over de procedure van de selectie.

Nadat, in samenwerking met de opdrachtgever, het Basisdocument is vastgesteld gaan wij op zoek naar de meest geschikte kandidaten.

Searchproces

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij gebruik maken van ons zeer uitgebreide netwerk. Wij kennen zowel de toezicht houders als de statutaire bestuurders/ directeuren.
Tijdens het zoekproces onderhouden wij regelmatig contact over onze vorderingen. Bij aanvang van de opdracht kan daartoe een aantal afspraken worden gemaakt, de eerste drie tot vier weken na de start (longlist).

Wij benaderen en interviewen potentiële kandidaten voor de functie. Door ons wordt een aantal kandidaten gepresenteerd. Wij verstrekken informatie over hun achtergrond en ervaring(curriculum vitae), alsmede over hun motivatie en mogelijke geschiktheid voor de functie.

Selectie/Benoeming

Op verzoek van de opdrachtgever zijn wij aanwezig bij het eerste gesprek tussen opdrachtgever en kandidaat. Wij adviseren de opdrachtgever bij de selectie van de eindkandidaat. Vervolgens wordt door ons een uitgebreide referentie-analyse uitgevoerd.
Nadat de kandidaat in dienst is getreden, worden opdrachtgever en kandidaat regelmatig over de onderlinge samenwerking geconsulteerd.

Contact

Bert van der Wijk:
vanderwijk@bjwconsulting.nl

+31 654 37 29 30